ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας ;

Το να πουλήσετε το ακίνητό σας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που επηρεάζει την οικογένειά σας και το μέλλον σας. Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι γνωρίζετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Πότε πρέπει να πουλήσετε; Πως κατοχυρώνουμε την καλύτερη τιμή; Τι είδους εργασίες ανακαίνισης πρέπει να γίνουν πριν την αγοραπωλησία;

Εμείς μπορούμε να σας συμβουλέψουμε και να σας παρέχουμε πληροφορίες σημαντικές, μέρος της στρατηγικής μας, ώστε να σας βοηθήσουμε να πουλήσετε το ακίνητό σας κατά τον πιο κερδοφόρο τρόπο.

Οι Υπηρεσίες μας :

  • Εκτιμούμε το ακίνητό σας.
  • Σας συμβουλεύουμε πριν την πώληση του ακινήτου σας και βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις νομικές παραμέτρους.
  • Επωφεληθείτε  από την μεγάλη λίστα πελατών μας ( σε τοπικό και διεθνές επίπεδο).
  • Επωφεληθείτε από την διαφήμιση στην ιστοσελίδα μας και στις ιστοσελίδες συνεργατών μας.
  • Επωφεληθείτε από την παροχή πληροφοριών για το ακίνητό σας μεταξύ των συνεργαζόμενων  μεσιτικών γραφείων.
  • Παρακολουθούμε το αρχείο σας και χειριζόμαστε σε όλα τα βήματα της αγοραπωλησίας, από την υπογραφή συμφωνητικού μέχρι την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.