ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης των κτιρίων ή κτημάτων σε όλη τη Σάμο, βάση των τίτλων ιδιοκτησίας που παρέχεται από εσάς ή το νομικό σας αντιπρόσωπο. Αυτή η υπηρεσία είναι ιδανική για ιδιοκτήτες που μένουν εκτός Σάμου και θέλουν να μάθουν για το καθεστώς της ιδιοκτησίας ή της κληρονομιάς τους.

  • Εσείς ή ο νομικός σας αντιπρόσωπος μας παρέχει τίτλους ιδιοκτησίας ή κληρονομιάς ή όποιο άλλο σχετικό έγγραφο με την ιδιοκτησία σας στη Σάμο.
  • Εξέταση των εγγράφων.
  • Χρήση του δικτύου των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, αγρονιμκών υπαλλήλων και διοικητικών υπαλλήλων για την αξιολόγιση της ιδιοκτησίας.
  • Η έκθεση που συντάσσεται περιέχει τοπογραφικό διάγραμμα, φωτογραφίες και κάθε σχετικη πληροφορία αναφορικά με την ιδιοκτησία.
  • Νομική υποστήριξη

Επίσης μπορούμε να καθαρίσουμε, να περιφράξουμε και να προωθήσουμε την ιδιοκτησία σας στην αγορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βάση του Εθνικού Κτηματολογίου σας συμβουλεύουμε να επωφεληθείτε από αυτή την υπηρεσία όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε να αποκτήσετε σαφείς τίτλους ιδιοκτησίας και τοπογραφικά σχέδια κάθε ιδιοκτησίας που μπορεί να έχετε στη Σάμο.